Menu

Kokoonnu yhteen ystävien kanssa

Ihmiset ovat erilaisia; yksi tarvitsee enemmän omaa aikaa latautuakseen, kun taas toinen saa lisää energiaa nimenomaan toisten kanssa vietetystä ajasta. Eroavaisuuksista huolimatta jokaisella on kuitenkin perustarve kuulua joukkoon, jossa tuntee olevansa hyväksytty ja arvostettu. Ihminen tarvitsee toisia ikään kuin peilinä, johon heijastaa itsensä ja muodostaa täten minäkuvaa. Itsestään on helpompi pitää, kun tietää muidenkin pitävän.

Tapaamme meille tärkeitä ihmisiä nykyään usein liian harvoin. Jokaisella on kiire, ja yhteydenpito sosiaalisen median välityksellä tuntuu väsyneenä helpommalta vaihtoehdolta. Olemme myös tottuneet luottamaan ammattilaisten apuun ystävien sijaan. Kun talvitakin helma kaipaa korjaamista tai uusi keittiöhana pitää asentaa, turvaudumme mieluummin ulkopuoliseen apuun kuin ystäväämme, vaikka tietäisimme hänen osaavan auttaa. Meistä tuntuu helposti, että jäämme kiitollisuudenvelkaan saamistamme palveluksista.

Sosiaalisia taitoja voi oppia

Voisiko ystävyyttä ajatella sellaisena vastavuoroisena suhteena, että palveluksia ei lasketa, vaan molemmat tietävät, että toinen auttaa parhaansa mukaan. Silloin myös toisen ilo voi olla jaettuna kaksinkertainen. Kun keittiöhana on asennettu, sen kunniaksi voi pitää vaikka juhlat, sillä tosiystävyys kestää myös sen, että itseään ei ota turha vakavasti.

Sosiaalisissa kohtaamisissa vahvistuvat itsetuntemuksen lisäksi myös sosiaaliset taidot. Siinä, missä sosiaalisuus on osin synnynnäinen ominaisuus, sosiaalisia taitoja voi oppia. Ne ovat tarpeen, kun viettää aikaa muiden ihmisten kanssa. Sosiaalisia perustaitoja ovat esimerkiksi toisten kuunteleminen, vapaa rupattelu, kohteliaisuuksien antaminen ja vastaan ottaminen sekä kyky ja uskallus pyytää tarvittaessa apua. Tämän kaltaisia taitoja jokainen tarvitsee elämänsä varrella. Taidoilla on myös tapana karttua melkein itsestään alkuun päästyään; mitä enemmän sosiaalisia taitoja harjoittaa, sitä vahvemmaksi ne tulevat,

Ystävien ja tuttujen kohtaaminen sosiaalisissa tilanteissa on luonteva tapa sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Sosiaalinen tilanne voi olla juhla tai muu tilaisuus, jonka luonne ja ohjelma ovat jo ennalta melko määrättyjä. Se voi olla myös vapaamuotoisempaa yhdessäoloa, jossa vaikka tehdään jotakin hyödyllistä yhdessä, kuten järjestetään vaatekomerosta vanhat vaatteet kirpputorille, valitaan uusi keittiöhana, laitetaan ruokaa tai katsotaan yhdessä elokuva. Sosiaaliset taidot karttuvat joka tapauksessa, oli tekeminen mitä vain.

Yksinäisyys sairastuttaa

Sosiaalisesti taitava ihminen osaa olla monenlaisten henkilöiden kanssa. Siitä on etua eri elämänvaiheissa. Todellisen ystävän tunnistaa kuitenkin siitä, että hänen kanssaan on erityisen helppoa ja luontevaa olla. Ystävään ja hänen tukeensa voi luottaa. Toisaalta ystävän merkki on myös se, että hän ei myötäile kaikessa, vaan uskaltaa kertoa oman mielipiteensä myös silloin, kun se ei ole kuulijalle kaikkein mieluisin mahdollinen.

Mikäli ystäviä ja sosiaalisia kohtaamisia ei ole, tai niitä kokee olevan liian vähän, ihminen kokee yksinäisyyttä.

Yksinäisyys ei ole sama asia kuin yksin oleminen, joka voi olla yksin olevalle hyvinkin mukava ja seesteinen olotila. Yksinäisyyttä on se, kun haluaisi olla muiden kanssa, mutta se ei syystä tai toisesta onnistu. Pitkään jatkunut yksinäisyys johtaa pahimmillaan itsetunnon murenemiseen ja altistaa monille psyykkisille sairauksille.

Kohtaa myös kasvotusten

Sosiaalista mediaa on syytetty usein siitä, että se vie elämästä aidot kohtaamiset. Toisaalta on kantautunut myös päin vastaisia uutisia, joiden mukaan sosiaalinen media saattaa jopa helpottaa suhteiden ylläpitoa. Silloin erilaiset verkostot, kuten Facebook, nähdäänkin keinona hallita sosiaalisia suhteita sen sijaan, että se tekee niistä pinnallisia ja epäaitoja.

Aktiivisinkaan viestittely sosiaalisessa mediassa ei kuitenkaan korvaa kasvotusten tapahtuvaa kohtaamista, jossa annetaan, jaetaan ja saadaan niin tunteita kuin apuakin. Kun ruutu ei ole välissä, jokaisen ihmisen on helpompi näyttää aito oma itsensä. Silloin vuorovaikutus on monipuolisempaa, antoisampaa ja opettavaisempaa.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

pinstagram