Menu

Sosiaaliset kokoontumiset ovat tärkeitä

Sosiaaliset kokoontumiset perheen ja lähimpien ystävien kanssa ovat nykyään entistä tärkeämpiä. Hektinen arki ja työelämän kovat paineet lisäävät tarvetta olla yhdessä itselleen tärkeimpien ihmisten kanssa. Sosiaalinen kokoontuminen perheen kanssa voi tarkoittaa vaikkapa herkullista yhteistä ateriaa, jonka jälkeen kokoonnutaan kiireettömästi oman kodin olohuoneeseen mukavaa elokuvaa katsomaan.

Kokoontuminen ystävien kanssa voi tarkoittaa vaikkapa kahvilaan, harrastusten pariin tai ystävän luo menemistä. Yhteisen ajan viettäminen ja ajatusten vaihtaminen rakkaiden läheisten kanssa antaa voimia jatkaa tavallisen arjen pyörteissä eteenpäin. Sosiaaliset suhteet kuuluvat kaikenikäisille aina vauvasta ikäihmisiin.

Sosiaaliset kokoontumiset työelämässä

Ihmiset ovat pohjimmiltaan sosiaalisia ja kaipaavat muita ihmisiä lähelleen. Ihmisluonteesta riippuen toiset viihtyvät enemmän ja toiset vähemmän muiden seurassa. Läheiset ystävät ja hyvät perhesuhteet ovat kuitenkin kaikille tärkeä asia. Jokainen kaipaa kuitenkin myös hetkiä, jolloin voi koota ajatuksensa ja olla ihan yksin tai vaikkapa luontopolulla retkellä oman lemmikin kanssa.

Työelämässä suositaan puheliaita, näpsäköitä ja sosiaalisia ihmisiä. Hyvät vuorovaikutustaidot tilanteessa kuin tilanteessa ovat erittäin tärkeitä. Työnantajan tai lähiesimiehen pitäisi aina olla myös kannustava ja motivoiva alaisilleen, sillä nykyajan työelämä ja siinä menestyminen voi toisinaan olla hyvin haastavaa. Työhyvinvointi ja työpaikalla viihtyminen edellyttää kaikkien yhteistä sosiaalista panosta ja motivaatiota omiin työtehtäviin. Työssä viihtyminen ja työpaikalla näkyvä aito sosiaalisuus vähentävät turhia poissaoloja töistä ja lisäävät lojaalisuutta työnantajaa kohtaan.

Sosiaaliset kontaktit työpaikalla

Työpaikoilla voidaan järjestää monipuolista sosiaalista kanssakäymistä. Yleisesti sosiaalisen kanssakäymisen kohteena on yksittäinen työyhteisö, mutta esimerkiksi juhlan luonteesta riippuen toisinaan myös koko yrityksen henkilökunta. Vuosittain järjestettävät pikkujoulut ovat tyypillisimpiä niin isompien kuin myös pienempien yritysten juhlatapahtumia. Pikkujouluun kuuluu luonnollisena osana yhteinen seurusteleminen, mukava ohjelma, maistuvat ruoat ja juomat sekä joskus myös lämmin ja kokonaisvaltaisesti puhdistava sauna. Työpaikan yhteisten palaverien lisäksi rentouttavaa yhteistä tekemistä voi olla esimerkiksi vaikkapa taukojumppa, elokuvailta tai jokin urheilutapahtuma, johon voi halutessaan osallistua.

Sosiaaliset kontaktit ovat erittäin tärkeitä työelämässä, sillä niiden välityksellä oppii tuntemaan työtovereitaan paremmin, jonka myötä myös luottamus heihin kasvaa entisestään. Työkaverien kesken kaikki turha kilpailuhenkisyys on poissa, sillä tavoitteena on monesti yhteistyön aloittaminen, lisääminen tai sen parantaminen. Sosiaaliset suhteet edesauttavat ja parantavat henkilöiden terveyttä ja hyvinvointia. Käytännössä monien kokemusten ja toisistaan eroavien mielipiteiden jakaminen tuovat uutta voimaa arjen keskelle. Työelämässä yhteinen tavoite on, että toimitaan työpaikan yhteisten sääntöjen mukaan niin, että kaikki osapuolet sekä työnantaja että työntekijät hyötyvät niistä.

Toimiva sosiaalinen verkosto on tärkeä kaikille ihmisille. Itsensä rohkaiseminen tutustumaan uusiin ihmisiin ei ole aina helppoa, mutta se kannattaa. Hyvät ja luottamukseen perustuvat ihmiskontaktit vaativat aikaa ja pitää muistaa, että kaikki jännittävät tutustuessaan heille ennestään tuntemattomiin ihmisiin. Sosiaalisuutta pidetään nykyään lähes tärkeimpänä taitona niin yksityiselämässä kuin työyhteisössäkin.

Sosiaalisten suhteiden luominen

  • Jokainen pystyy luomaan sosiaalisia suhteita
  • Kaikki ovat erilaisia persoonaltaan ja sosiaalisuudeltaan, mutta se ei ole este vaan rikkaus
  • Maailmassa tarvitaan sekä ulospäinsuuntautuneita että myös hiljaisempia ihmisiä, sillä

erilaiset luonteenominaisuudet täydentävät toisiaan

  • Sosiaalinen verkosto on tärkeä kaikenikäisille ja auttaa selviytymään elämään kuuluvissa iloissa

ja suruissa.

  • Sosiaalinen verkosto muodostuu usein perheestä, sukulaisista, ystävistä, tuttavista ja työtovereista tai näiden ryhmien yhdistelmistä. Sosiaaliset suhteet laajentavat maailmankuvaa ja tuovat iloa vuoden jokaisena päivänä.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

pinstagram