Menu

Miksi sosiaaliset tapahtumat ovat tärkeitä myös työelämässä?

Ihminen on perusluonteeltaan sosiaalinen olento, ja useimmat meistä viihtyvät muiden seurassa. Ihmisissä esiintyy toki eroa sen suhteen, kuinka paljon viihdymme sosiaalisissa tilanteissa, ja esimerkiksi osa introverteistä tai herkistä ihmisistä saattaa kokea sosiaaliset kokoontumiset äärimmäisen uuvuttavina. Nämäkin ihmiset kuitenkin kaipaavat usein seuraa, vaikka suuri ihmisten määrä kerralla saattaa tuntua melko kuormittavalta.

Työelämässä sosiaalisuus korostuu

Lähtökohtaisesti työelämä suosii sosiaalisia ihmisiä ja suurimmalla osalla työpaikoista sosiaalisia taitoja tarvitaan vähintään pienissä määrin, vaikka itse työhön ei sisältyisi ihmiskohtaamisia. Työpaikalla toimiva henkilö on kuitenkin vuorovaikutuksessa muiden kanssa esimerkiksi taukotiloissa. Myös erilaisten tutkimusten mukaan nykyajan työelämä suosii sosiaalista luonnetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Miksi yrityksen sitten kannattaisi panostaa sosiaalisten tapahtumien järjestämiseen työntekijöille? Alkuun vaikkapa näiden vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi niille, joilta ne eivät tule luonnostaan. Sosiaalisissa tilanteissa oleminen voi toisaalta olla luonnostaan vetäytyville ja introverteille erittäin ikävä tilanne ja siksi tämä vaatii myös järjestäjältä pelisilmää. Yritysrahoitusta muun muassa tiimihengen parantamiseen tarjoaa Qred, jonka avulla saat yritykselle taloudellista apua. Pakotetut keskustelut ja esimerkiksi yhteiset harjoitukset eivät aina lisää sosiaalista toimintaa työpaikoilla, vaan saattavat lähinnä aiheuttaa jo ennestään yhdessä viihtyvien klikkiytymistä ja syrjäänvetäytyvien eristäytymistä.

Työpaikalla sosiaalisten tapahtumien tulisi aina olla sellaisia, että ne eivät vaadi osallistujilta liian suurta panostusta, elleivät nämä itse niin halua. Sosiaaliseen viihtyvyyteen ja yhteiseen tekemiseen työpaikoilla kannattaa kuitenkin panostaa, sillä se lisää myös työntekijöiden motivaatiota ja työhyvinvointia. Työssään viihtyvä työntekijä yleensä myös suoriutuu tehtävistään paremmin, hänellä on vähemmän sairaspoissaoloja ja hän on lojaalimpi yritykselle. Toisaalta on hyvä huomioida myös, että vaikka osa työntekijöistä ei välttämättä halua osallistua työpaikan sosiaalisiin tapahtumiin, on täysin mahdollista että he viihtyvät työpaikassaan ja pitävät kuitenkin mieluummin oman sosiaalisen elämänsä työpaikan ulkopuolella, eivätkä halua viettää vapaa-aikaa työkavereiden kanssa.

Minkälaisia sosiaalisia tapahtumia työpaikalla kannattaa järjestää?

Työpaikalla sosiaalisten tapahtumien järjestäminen voi kohdistua vain pieneen työyhteisöön tai koko yritykseen riippuen siitä, mitä tapahtumalla halutaan saavuttaa. Tyypillisimpiä koko yrityksen kattavia tapahtumia ovat esimerkiksi pikkujoulut, mutta isoissa firmoissa nekin saatetaan jakaa osastoittain mikä onkin järkevää varsinkin, jos tarkoituksena on kehittää oman osaston työntekijöiden sosiaalisia kontakteja.

Moni työntekijä pitää myös yhteisestä tekemisestä ja esimerkiksi erilaiset pienimuotoiset urheilutapahtumat, kuten keilaaminen voivat kohtottaa tiimihenkeä ja tuoda ujompiakin persoonia esiin. Aktiivisemmalla porukalla on mahdollista kokeilla myös vaativampia lajeja, kuten seinäkiipeilyä, joogaa tai vaikka tankotanssia. Yleensä poistuminen omalta mukavuusalueelta saa myös ihmisen enemmän ulos kuorestaan, kun toiseen on pakko luottaa uudessa tilanteessa.

Yhteiseksi tekemiseksi soveltuvat mainiosti myös esimerkiksi ravintolaillalliset porukalla tai vaikka elokuvailta, joko elokuvateatterissa tai työpaikalla. Elokuvaillan suunnittelusta saa myös helposti yhteistä tekemistä, kun valitaan elokuvaa ja sopivia herkkuja tilanteeseen.

Myös erilaiset leikkimieliset kisat ja aktiviteetit, kuten esimerkiksi lautapelit tai virtuaalipelit voivat kohtottaa työpaikan yhteishenkeä ja parantaa sosiaalisia suhteita. Kannattaa kuitenkin pitää huoli siitä, että kukaan porukassa ei ole liian kilpailuhenkinen sillä yhteishengen kannalta ei ole kovinkaan edullista, jos leikkimielinen peli-ilta muuttuu kovaksi kilpailuksi ja lisää paineita kaikille osallistujille.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

pinstagram